Om oss

Lillehammer sopp- og nyttevekstforening ble stiftet 8. juni 2017. Vi arrangerer turer, kurs og foredrag om sopp- og nyttevekster i Lillehammer og omegn. På våren er det nyttevekstene som er i hovedfokus (pluss vårsoppene hvis vi finner dem), og om høsten fokuserer vi på sopp. Da holder vi  også soppkontroller. Foreningen vår er et lokallag av Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Vintersopp

Vår maskot – vintersopp

Vi har valgt vintersoppen til vår maskot. Den kommer fram når det er tøvær om vinteren, og vokser særlig på seljetrær langs bekker og elver. Dette bildet er tatt nedenfor Jørstadmoen i slutten av oktober 2017. Vintersoppen er spiselig, og passer bra som maskot til vinterbyen Lillehammer.

Her er et lite utdrag fra våre vedtekter, om foreningens formål:

  • å øke bruk av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet;
  • at innsamling av sopp og nyttevekster skal bli en kilde til rekreasjon og kulinariske opplevelser;
  • å bevare artsmangfoldet i naturen og å opplyse om artenes samspill med andre organismer, samt deres nyttige og skadelige virkninger;
  • både allmenn og vitenskapelig interesse innen fagområdene sopp og nyttevekster.

Foreningens vedtekter – vedtatt på stiftelsesmøtet 8. juni 2017
Vedtekter for Norges sopp- og nyttevekstforbund – vedtatt på stiftelsesmøte 29. mars 2004

Styret i Lillehammer sopp- og nyttevekstforening består av:

  • Leder: Siri L. Hovland
  • Styremedlem: Sigbjørn Lindbråten og Eleonora Høst
  • Varamedlem: Anita Storli

For spørsmål, send mail til post@lson.no eller kontakt Siri på telefon 920 67 000.