Medlem

Lyst til å holde deg oppdatert om et spennende felt? Få rabatter og prioritet på våre arrangementer? Støtte vårt arbeid? Vi er en del av et stadig økende miljø av folk som er interessert i vill mat og naturen i seg selv. Hvis du også har denne interessen, vil du ha stor glede av å være medlem i vår forening.

Du får:

  • prioritet og medlemspris på kurs, turer og andre arrangementer
  • medlemsbladet sopp og nyttevekster fire ganger i året, med nyheter, oppskrifter, informasjon med mer
  • invitasjon til nasjonale arrangementer som vintersopptreff, nytteveksttreff og høstsopptreff
  • og du støtter vårt arbeid for sopp og nyttevekster

For å bli medlem klikker du på bildet og fyller inn medlemsskjemaet. Du blir da medlem i Norges sopp- og nyttevekstforbund og vår lokalforening. Husk å velge Lillehammer sopp- og nyttevekstforening som ønsket medlemsforening. Medlemskap koster 400,- i året.

Velkommen til oss!