Traktkantarell og kantarell

Kantareller og trompetsopper er noen av de best kjente og mest plukkede soppslektene i Norge. Vi viser her beskrivende bilder av traktkantarell, gul trompetsopp og gul kantarell, som er de man har best sjanse for å finne i vårt distrikt, samt de artene man ikke vil ha i kurven: spiss giftslørsopp, slimmorkel og falsk kantarell.

 

Traktkantarell

Dette er en god matsopp man kan finne mye av i våre områder. Den er ikke så lett å se, men når man har trenet “soppøyet”, kan man plutselig være heldig og se store områder. Traktkantarellen trives gjerne i moserik granskog, og vokser ofte mange sammen.

Soppen har det vi kaller ribber under hatten, ikke skiver slik som f.eks. sjampinjong og fluesopper. Selve hatten går fra lys brun som tørr til mørk brun som fuktig, mens undersiden av hatten gjerne er lysere brun. Stilken er gulbrun. Del hatten i to i skogen så du kan se om det er lagt snegleegg nedi trakten. Det skjer ikke så ofte, men det man kan komme over det. Traktkantarell kan også plukkes etter at frosten har kommet – til og med med snø på!

Traktkantarell kan ligne slimmorkel i fasong og farge, men dette er en helt annen type sopp. Den har ingen ribber, og en tydelig annerledes konsistens.

En og en traktkantarell – ingen spisse giftslørsopper

Vær nøye når du plukker traktkantarell. Den har som nevnt ingen farlige forvekslingsarter, men spiss giftslørsopp trives på samme sted, og kan vokse midt i blant traktkantarellene. Noen anbefaler å plukke traktkantarell med saks, vi anbefaler å plukke en og en og for hånd. Det er lett å bli ivrig når man kommer over store områder (og det skal man også bli, det er jo kjempegøy!), men husk likevel å være nøye med hva du plukker, og like nøye når du renser soppen hjemme.

Spiss giftslørsopp har skiver under hatten og ofte en spiss pukkel oppå. Hele soppen er brun til reverød, og den har rødbrune belter på stilken (men disse kan forsvinne). Hvis du finner så mye som en liten hatt av giftslørsopp, MÅ all soppen kastes! Dette er det ingen vei utenom, spiss giftslørsopp er meget giftig. Når det er sagt: Så lenge du er nøye når du plukker, har du ingenting å frykte 🙂

Gul trompetsopp

Traktkantarell og gul trompetsopp kan lett forveksles. Det gjør ingenting, da de er begge gode matsopper. Men hvis du vil lære deg de, kan du se under hatten. Under ser vi traktkantarellen med ribber (venstre), mens gul trompetsopp ser ut til å ha ribber som er glattet ut, disse kalles folder (høyre):

Gul trompetsopp har mer oransje-gul stilk, og vokser der det er kalkrikt, ofte ikke langt unna bekkefar.

Gul kantarell

Det er ikke mange forunt å finne kantarell i Lillehammer. Vi får ofte spørsmål om dette. Likevel skal man ikke lenger enn til Brøttum, Øyer og Saksumsdal for å finne større mengder. Hvis du er heldig å finne en kantarell, let videre i mosen eller gresset rundt. Den trives ofte litt skjult, og der man finner én, er det som oftest flere.

Den trives både i granskog, med bjørk og i blandingsskog, gjerne i og langs stier. Kantarellen har en flott, klar gulfarge, og ribber under hatten som løper litt nedover stilken. Den har hvitt til lysegult kjøtt, og en særegen lukt.

Kantarellen har ingen farlige forvekslingsarter, men falsk kantarell kan ligne. Hovedforskjellen mellom de to er at den falske kantarellen har skiver, og har en mer fersken-oransje farge. Kjøttet er lysere oransje, og den lukter helt annerledes enn kantarellen.