Matrisker

Matrisker er samlebetegnelsen på granmatriske og furumatriske. Granmatriske vokser med gran, furumatriske vokser med furu og trives best langs kysten på kalkrike områder. Granmatrisken kan man komme over større mengder av i Lillehammer og omegn. Dessverre er de også et yndet måltid for mark, men det er verdt letingen.

Kjennetegn

Matrisker er del av slekten risker. Disse er, sammen med kremleslekten, de eneste skivesoppene hvor stilken kan smuldres. Det betyr at hvis man bryter stilken, vil de kunne smuldres som en ost, i stedet for å trevles i lange deler, slik som med annen skivesopp.

Hvis du har funnet en sopp der stilken kan smuldres, kan du skjære et snitt på undersiden av hatten. Hvis det kommer ut melkesaft, har du funnet en riske. Hvis ingenting kommer ut, har du en kremle i hånda. Noen risker har mye melkesaft, andre har lite. Hvis soppen er tørr, vil den ofte ha mindre saft enn vanlig.

Det sikreste tegnet på at du har funnet en matriske, er at fingrene blir farget oransje av melkesaften.

Forvekslingsarter

Andre risker kan ligne matriskene i utseende, men ingen av disse har tydelig gulrotfarget melkesaft. Svovelriske har hvit saft som endrer farge til gul, men soppen er elles gul, hverken grønn eller oransje. Kun én av riskene er giftig, lakrisriske. Denne har klar melkesaft. Svartriske er regnet som ikke matsopp på grunn av mutagene stoffer, den har hvit melkesaft.

Se etter den oransje melkesaften – den er det kun matriskene som har.