Fåresopp

Som små sauer står de der i skogen, tett i tett. Fåresoppen er en av våre sikre sopper, ofte brukt i gryteretter, soppstuing, eller stekt alene. De unge eksemplarene har en nøytral smak, mens de eldre kan bli litt beske. De eldre eksemplarene kan ved varmebehandling avgi en lukt som kan minne om sau. Fåresoppen trives i eldre granskog, moserik bunn, og gjerne i hellende terreng.

Hatten er fra 5-20cm, lenge har den en innbøyd kant, særlig som ung. I starten er fåresoppen hvit, men senere gulgrå eller gråbrun, ofte oppsprukket med gule eller grønngule flekker.

Fåresoppen kan lett forveksles med franskbrødsopp. Franskbrødsopp har de samme kravene til hvor de vokser, men er sjeldnere enn fåresoppen. Fåresoppen blir gul ved varmetilberedning (se bilde av stekt og ustekt), men det gjør ikke franskbrødsoppen. Franskbrødsopp er ikke en matsopp, den er besk på smak, men ikke giftig. I tillegg til Fåresopp og franskbrødsopp, har vi fire andre poresopper, men disse er rødlistet (sjeldne), og er ikke giftige, men er ikke god på smak.