Karve og ryllik

Karve er en plante vi finner på tørre steder ved enger, åker, stier, veikanter og lignende. Den er i skjermplantefamilien, en familie med svært mange arter, blant annet noen av våre giftigste planter. Dette er med andre ord ikke en nybegynnerplante. Imidlertid er den ikke vanskelig å lære seg når man kan litt fra før.

Karve har parallelle bladpar, som du kan se hvis du zoomer inn på bildene. Den vokser ut av en bladrosett i bakken, og det er denne, samt rota som kalles karvekål og brukes i karvekålsuppe. Når planten blomstrer, får den hvite til rosa blomster som sitter sammen i skjermer.

På karven kan vi bruke både rot, stengler, blader og frø fra blomstene, som er det som brukes som krydder.

Ryllik

En av karvens nærmeste forvekslingsarter før den blomstrer er ryllik, som også er en god matplante. Hvis du ser godt etter, ser du at ryllik ikke har parallelle bladpar.