Velkommen til Lillehammer sopp- og nyttevekstforening

Nettsiden er under utarbeidelse

Vi arrangerer turer, kurs og foredrag om sopp- og nyttevekster i Lillehammer og omegn.